The Right Spirit

Consultancy & Advies


meer winst

Meer Omzet, meer Winst…

Een ondernemer is voortdurend bezig om op heel veel terreinen activiteiten te ontplooien om enerzijds de continuïteit van het bedrijf te waarborgen en tegelijkertijd een optimaal rendement te halen uit de inspanningen die worden geleverd. Of je nu bezig bent met: Meer Omzet genereren en daarmee Meer winst, en/of het creëren van maximale waarde voor de klant met zo min mogelijk verspilling (Lean), en/of optimaal rendement door mensen onderling beter met elkaar te laten samenwerken… Je kunt niet overal expert in zijn en je hebt vaak onvoldoende tijd om op al deze terreinen te doen wat nodig is! Met een team van specialisten, doen wij niets liever dan: “Jou helpen, meer rendement uit je bedrijf te halen?” te beantwoorden. Geïnteresseerd om hierover een keer van gedachten te wisselen? Neem dan contact met ons op!


meer rendement

Meer Rendement…

Door eens te onderzoeken of je een goed georganiseerd netwerk met professionals hebt en of je daar meer rendement uit kunt halen. Succesvolle ondernemers hebben geaccepteerd dat ze regelmatig kennis van buiten nodig hebben en willen weten hoe ze hier optimaal gebruik van kunnen maken! Een netwerk waarin je met medewerkers en externe professionals regelmatig samenkomt. Het doel is om vanuit verbondenheid, oprechte betrokkenheid, op een creatieve, innovatieve manier gezamenlijk meerwaarde te creëren voor het bedrijf zonder direct de vraag te stellen: “wat gaat mij dit opleveren?”. Wil je een keer klankborden? Neem dan contact met ons op!


impactvolle leiders

Impactvolle Leiders…

Welke ambities heb je met jouw bedrijf? Impactvolle en succesvolle leiders tonen ondernemerschap dat begint met de drang om te overleven en/of het hebben van een stevige ambitie. Deze leiders hebben een helder beeld waar ze naar toe willen en een duidelijk beeld waar ze nu staan!  Voor jezelf, maar ook voor de betrokkenheid, motivatie en inspiratie van medewerkers is het dus heel belangrijk om jouw Visie, Missie en Plan, waarin die ambitie tot uitdrukking komt, regelmatig te delen. Niet op de laatste plaats is het voor je bestaande en nieuwe klanten, leveranciers en de grotere omgeving waarin jouw bedrijf actief is, belangrijk om te begrijpen waarom en welke toegevoegde waarde je wilt leveren? Sta jij ervoor open om een uiterst impactvolle training te volgen waarmee jij je ontwikkelt tot een krachtige,  zelfbewuste en inspirerende Leider? Kijk dan op: de Living your Truth Empowerment trainingen . Heb je andere vragen, wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!


tevreden klanten

Tevreden Klanten…

Hoe ga je met je klanten om? Welke klanten krijgen hoeveel aandacht? Is de aandacht die ze krijgen in overeenstemming met hun behoefte? Hoeveel tijd wordt er besteed aan het tevreden houden van bestaande klanten? Hoeveel loyale, bestaande klanten zijn eveneens actieve ambassadeurs van jouw bedrijf? Wat is het rendement van je huidige klantenportefeuille? Wat zijn jouw klanten van de toekomst? Behoefte om hierover verder te brainstormen? Neem dan contact met ons op!


zelfsturende teams

Zelfsturende Teams…

Plannen die samen met jouw team tot stand zijn gekomen en die voor iedereen helder en meetbaar zijn stimuleren teams om meer verantwoordelijkheid te dragen of naar zich toe te halen en zo met veel energie en motivatie een bijdrage te gaan leveren aan een optimale bedrijfsvoering. Het maximaal gebruik maken van het totale potentieel in het team zal resulteren in een hoger rendement. Toe aan een volgende stap? Neem dan contact met ons op!


efficientie

Meer Efficiëntie…

Door eens kritisch te kijken naar nieuwe innovaties, nieuwe technologie, toetreders op de markt, veranderende inzichten en andere marktbenaderingen om de bedrijfsvoering mogelijk nog efficiënter te maken. Interessante samenwerkingsmogelijkheden met “Concurrenten” te onderzoeken. Deze kunnen immers ook de potentiële toekomstige fusie- of overname partners zijn.

Vroeg of laat echter ga je jouw bedrijf fuseren, verkopen of opheffen. Op termijn ben jij dus als ondernemer ook de verkoper van je bedrijf. Op tijd beginnen met bijvoorbeeld ook de financiële marketing van jouw bedrijf kan een groot verschil maken in de waardering van jouw bedrijf. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!


betere samenwerking

Betere Samenwerking…

Om meer rendement te halen uit je bedrijf is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen: “Hoe jouw team(s) en individuele medewerkers beter met elkaar kunnen gaan samenwerken? Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met het onderling vertrouwen tussen medewerkers? Zonder onderling vertrouwen is een goede samenwerking immers niet mogelijk. Durven alle medewerkers in je team “opbouwende en constructieve” discussies of zelfs conflicten aan te gaan, zonder “op de man te spelen”? Krijgen medewerkers een kans om hun directe of indirecte inbreng of bijdrage te leveren aan belangrijke besluiten die genomen worden? Spreken medewerkers elkaar aan op verantwoordelijkheden? Zijn jouw medewerkers wanneer het erop aan komt bereid, persoonlijke doelstellingen ondergeschikt te maken aan team- of organisatiedoelstellingen? Herkenbaar en wil je hier eens over klankborden? Neem dan contact met ons op!


groei

Meer Groei…

Ondernemen is dus ook jezelf regelmatig afvragen welke (nieuwe) acties je kunt ondernemen om je bedrijf te laten groeien en het rendement van je bedrijf te maximaliseren. Dat is uiteraard persoonlijk, voor de één is dat een maximaal rendement tegen acceptabele risico’s en voor de ander is het een acceptabel rendement tegen een minimaal risico.

Risico en rendement zijn meestal rationeel goed te berekenen, de uitdaging ligt vaak in het emotionele aspect van deze vraagstukken en de daaruit voortvloeiende acties. Een ding staat vast: “Stilstand is achteruitgang!”. En achteruitgang leidt uiteindelijk altijd tot waardevermindering. Om (meer) waarde te kunnen genereren is het dus noodzakelijk om voortdurend in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!


tevreden medewerkers

Tevreden Medewerkers…

Meer rendement uit je bedrijf halen betekent ook het maximale potentieel uit je medewerkers halen. Medewerkers die in hun werk gebruik kunnen maken van hun talenten en kwaliteiten voelen zich als een vis in het water. Zij tonen ondernemerschap, persoonlijk leiderschap, zijn creatief, proactief en zeer gemotiveerd waarmee jouw bedrijf zich bij uitstek kan onderscheiden. Hoe is het gesteld met de medewerkerstevredenheid? Het is ook belangrijk om jezelf af te vragen op welke manier jij jouw medewerkers, los van salariëring, tevreden en betrokken houdt? Wil je hier eens over van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op!


effiency en effectiviteti

Efficiëntie & Effectiviteit…

Meer rendement kun je behalen door voortdurende te onderzoeken hoe jullie nog slimmer, in plaats van langer en harder, kunnen werken! Het is verstandig om periodiek met frisse ogen nog eens kritisch te kijken naar al je bedrijfsprocessen. Veelal doen mensen dingen omdat ze die “altijd” zo hebben gedaan en vergeten zijn waarom ze dat doen. De vraag stellen: waarom je de dingen doet zoals je ze doet? kan verrassende inzichten opleveren die je op het spoor kunnen brengen van een efficiëntere bedrijfsvoering. Ook ontwikkelingen in andere branches kunnen waardevolle inzichten opleveren die een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering in jouw branche kunnen bevorderen. Geïnteresseerd om erachter te komen wat wij in andere branches hebben gezien en wat ons opvalt wanneer wij naar jouw bedrijfsprocessen kijken? Neem dan contact met ons op!


ontwikkelen

Persoonlijke Ontwikkeling…

Weet iedereen in jouw bedrijf wat er nu en in de toekomst van hen verwacht wordt! Jouw bedrijf bevindt zich in een dynamische markt en dit vraagt van jouw medewerkers dat ze zichzelf blijvend persoonlijk ontwikkelen en dat ze over voldoende vitaliteit, veerkracht en flexibiliteit beschikken om zich constant aan te passen aan de eisen en verwachtingen van de markt? Mensen hebben de neiging in hun comfortzone te blijven, elke verandering roept weerstand op. Die weerstand is voor veel mensen om te buigen in een bereidheid om nieuwe zaken te leren, te groeien en te stretchen. Wil je over dit onderwerp eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op!


meer ondernemerschap

Meer Ondernemerschap…

Weet jij welke cijfers jij in je administratie kunt analyseren die werkelijk specifiek belangrijk voor jou zijn! Voor veel ondernemers is het voeren van een financiële administratie een lastige maar noodzakelijke aangelegenheid. Hoe is jouw administratie nu ingericht? Kun je uit jouw administratie informatie halen die je effectief kunt gebruiken om het rendement van je bedrijfsvoering te verhogen? Hoeveel rendement bijvoorbeeld leveren je huidige investeringen je in tijdsbesteding en/of geld op? Haal je op dit moment voldoende  rendement uit je financiële partners? Wil je hier eens over van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op!


veranderingsprocessen

Duurzame Veranderingen…

Wij denken graag mee om samen met jou duurzame veranderingen door te voeren. Wij denken en werken graag mee om daar, in co-creatie, gezamenlijk mede vorm en inhoud aan te geven. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!

Op jouw succes!