The Right Spirit

Maatwerk trainingen en coachings programma's...

Combinatie van Consultancy & Advies + Bewustwording, Training en Coaching.

The Right Spirit kan maatwerktrajecten inrichten die voor de gehele organisatie effectief en efficiënt zijn en/of voorzien in de behoeften en leerdoelstellingen van een team of individu.

Of het nu gaat om een korte krachtige interventie of een langdurig diepgaand veranderingsproces of ontwikkeltraject, onze maatwerk trainingen bestaan altijd uit een combinatie van:

    • Consultancy en Advies: Inzichten en kennisoverdracht (Bedrijfsvoering)…
    • Bewustwordingsprocessen: Ontdekken, Reflectie, Persoonlijk Leiderschap, Visie, Missie…
    • (Online) Maatwerk Trainingen: Het ontwikkelen van gewenste houding, gedrag, vaardigheden, gewoonten, overtuigingen…
  • Personal Coaching: Reflectie op persoonlijke ontwikkeling, drijfveren…

Maatwerk Trainingen kunnen zowel online, als incompany, als op een locatie naar keuze worden verzorgd. Wij gaan graag het gesprek aan om alle wensen, eisen, behoeften en mogelijkheden die passen bij jouw unieke situatie met je te bespreken.

Maatwerkoplossingen voor ieder ontwikkelvraagstuk

Ben je op zoek naar een stevige en no-nonsense strategische sparring- en implementatiepartner? Heb je behoefte aan een korte krachtige interventie of een langdurig diepgaand ontwikkelingstraject voor jouw organisatie? Voor elk ontwikkelvraagstuk helpen wij je met het maken van kwalitatief goede keuzes en adviseren wij je in organisatie- en/of team-, en/of persoonlijke professionele ontwikkeling. The Right Spirit biedt maatwerk oplossingen op vlak van Communicatie, Verkoop, Leiderschap, Persoonlijke Effectiviteit en Coaching. In het licht van efficiency en effectiviteit biedt The Right Spirit, via haar Academy tevens online trainingen en coachingsprogramma’s aan.

groei
tevreden medewerkers
veranderingsprocessen
zelfsturende teams

Duurzaam effectief

Wij helpen jouw mensen proactief de verbinding te maken met de visie, missie en strategie van jouw onderneming en zelf vanuit Persoonlijk Leiderschap de betekenis daarvan te vertalen naar hun houding en gedrag in de dagelijkse praktijk. Een open sfeer en communicatie dragen bij tot een groot onderling vertrouwen in jouw team van mensen. Dit vertrouwen is het fundament waar werkzame oplossingen op worden geïmplementeerd en verankerd. Kortom, wij helpen je om samen met je medewerkers de onderneming duurzaam effectief te maken door de focus te leggen op het bereiken van de resultaten en doelstellingen uit de strategie en de koppeling naar voortdurende ontwikkeling op vlak van bewustwording, houding en gedrag op zowel individueel- als teamniveau.

meer ondernemerschap
meer rendement
betere samenwerking
tevreden klanten

Anticiperen op de toekomst

Jouw onderneming dient steeds effectiever te opereren in een steeds complexere en veeleisender maatschappelijke en bedrijfseconomische omgeving. Sterke en veerkrachtige ondernemingen zijn veelal op heel verfijnde wijze verbonden met hun externe omgeving. Ze bewegen soepel mee met nieuwe maatschappelijke economische ontwikkelingen en een veranderende marktvraag. The Right Spirit denkt en helpt je graag bij het verder ontwikkelen van een manier van werken om maximaal te kunnen blijven anticiperen op de toekomst. De veerkracht en flexibiliteit die daarmee verkregen wordt, voorkomt grootschalige en abrupte reorganisaties en veranderingsprocessen. Wij leveren maatwerk, volledig afgestemd op jouw onderneming, elke situatie is immers anders. Wij doen wat nodig is, no nonsense, niet meer en niet minder.

Jouw onderneming moet flexibeler worden en meer doen met minder middelen. Groei realiseren in tijden van krimp betekent dat je effectief moet investeren in zowel de ontwikkeling van jouw onderneming als ook in de inzetbaarheid van medewerkers. Een rendementsvraagstuk waar veel ondernemers mee rondlopen, hoe maak je deze afweging en welke keuzes heb je? Wij denken en helpen je graag bij het beantwoorden van deze vraagstukken.

Jouw onderneming moet voortdurend bezig zijn om de concurrentiepositie te verbeteren en strategische doelen te realiseren. Ook hier willen wij graag meedenken en helpen om nog effectiever de strategische doelen van jouw onderneming te realiseren. Voor welk ontwikkelingsvraagstuk je ook staat, juist nu ben je gebaat bij kwalitatief goede keuzes, een aanpak die past en doordachte ontwikkeladviezen met daarop ingerichte maatwerktrainingen.

Voorafgaand aan elk maatwerk traject formuleren wij gezamenlijk de doelstellingen op individueel-, team- en organisatieniveau en de eventuele samenhang hiertussen. Zo kunnen we tussentijds en uiteraard na het maatwerk traject bepalen en meten of doelstellingen worden gerealiseerd en resultaten worden behaald.

Heb je vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Maak dan gebruik van het contactformulier of stuur een email naar info@therightspirit.nl

impactvolle leiders
effiency en effectiviteti
efficientie
ontwikkelen

Contactformulier