Veel van de technologische veranderingen zijn voor grote groepen mensen als privé persoon al nauwelijks meer te volgen. De overvloed aan informatie is voor veel mensen nauwelijks meer te bevatten, de prikkels via social media (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, op televisie, radio, de meldingen op de apps op hun smartphone of tablet), veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Gerenommeerde trendwatchers zagen in 2015 al dat er in China elke 5 jaar sprake is van een “nieuwe generatie”.

Zo hebben grote groepen werknemers in de afgelopen jaren de introductie van zeker één of meerdere van de volgende fenomenen meegemaakt: Balanced Score Cards, Key Performance Indicators, Zelfsturende teams, Lean, TQM (Total Quality Management) en ISO-certificering, ERP (Enterprise Resource Planning), Supply Chain Management, KTV’s (klant tevredenheid onderzoeken), MTV’s (medewerkers tevredenheid onderzoeken), MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), de Trusted Advisor, maar ook de introductie van de Euro, het vrije handelsverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie, de voortdurende veranderingen in (Europese) Wet- en Regelgeving. En uiteraard kunnen we niet voorbij gaan aan de nieuwe striktere financiële richtlijnen Basel III en een gevleugelde term die nu vaak in vele branches gehoord wordt Compliance!

Mijn stelling is, dat al het bovenstaande nauwelijks invloed heeft op wat er in essentie staat te gebeuren wanneer een mens (die niet uit zichzelf een noodzaak voelt om iets te veranderen) gevraagd wordt om te veranderen. Veranderen om bijvoorbeeld: mee te kunnen gaan in een organisatie verandering, een nieuwe technologie te gaan gebruiken, specifieke competenties te ontwikkelen teneinde de huidige functie te kunnen behouden of aansluiting te houden bij de eisen die gesteld worden aan de medewerker van de toekomst! (Keer terug naar vorige pagina…)