Ontwikkelingsproces van een White Label Online Training:

Ontwikkelingsproces training

Toelichting:

Wanneer je als trainer al enige jaren meeloopt weet je dat je wanneer je een training of workshop geeft je in essentie mensen aan het faciliteren bent in een veranderingsproces. Elke persoonlijke ontwikkeling is immers voor het individu een kleiner of groter veranderproces.
In de basis gaat het over mensen, en zolang als de mensheid bestaat, heeft zij in meer of mindere mate moeite gehad met veranderingen.

De uitdagingen die mensen uit “de oudheid” hadden, de zaken waar zij toen intellectueel, emotioneel, fysiek, spiritueel tegenaan liepen wanneer ze iets nieuws moesten leren en/of iets anders moesten doen verschillen weinig van de uitdagingen die mensen in de 21ste eeuw ervaren (Toelichting).

Mijn stelling is dat: De eeuw waarin een mens leeft en gevraagd wordt om te veranderen ondanks de evolutie van deze mens, nauwelijks invloed heeft op de weerstand die dit oproept en de diverse emotionele reacties die de mens ervaart wanneer hij/zij (en niet uit zichzelf een noodzaak voelt om iets te veranderen) gevraagd wordt om te veranderen.

Enkele voorbeelden:

  1. Om mee te kunnen gaan in een organisatie verandering;
  2. Om een nieuwe technologie te gaan gebruiken;
  3. Om specifieke competenties te ontwikkelen teneinde de huidige functie te kunnen behouden;
  4. Om aansluiting te houden bij de eisen die gesteld worden aan de medewerker van de toekomst!

Welke legitieme reden er ook wordt opgevoerd, verandering betekent voor een mens in essentie:

“Je moet het leven zoals je het nu kent aanpassen…” en dus “je moet iets gaan (af)leren, ontwikkelen en dat in de praktijk kunnen / gaan doen”!

Dat levert voor veel mensen in veelal (tijdelijk) stress op wat zich kan uiten op vele manieren:

Teleurstelling, Ongeloof, Verbitterdheid, Ontsteltenis, Boosheid, Spanning, Onzekerheid, Faalangst, Verminderd Zelfvertrouwen, om er maar een paar te noemen.

Elke trainer/coach stapt dus in een eeuwenoude traditie waarin je professioneel wordt gevraagd om mensen te begeleiden in dit veranderingsproces.
Mijn stelling is: “Veel trainingen zijn te vergelijken met oude wijn in nieuwe zakken”.

Mensen helpen in hun verandering kan immers in essentie terug worden gebracht als een simpel proces dat zich beperkt aantal tot een aantal hoofdonderwerpen.

Proces:

Van (huidige situatie):                                             ->                    Naar (gewenste situatie)

Hoofdonderwerpen:

Bewustwording

Zelfkennis: Wie ben ik (niet), Wat wil ik (niet), Wat kan ik (niet)…     ->                   Kennis van anderen

Emotioneel

Intellectueel

Fysiek

Spiritueel

Communicatie

Verbaal

Non verbaal

Ontwikkeling

Weten (kennis)

Kunnen (Proces, Vaardigheden)

Durven (lef)

Doen (Oefenen)

En wellicht is dat voor sommigen collega’s iets te kort door de bocht, immers je moet uiteraard wel de huidige tijdsgeest aanvoelen en om effectief te zijn is het communicatief ook nodig om aansluiting te vinden bij de taal (vocabulair), de cultuur, de gebruiken, de waarden en normen van de mensen (en hun omgeving), waar je mee werkt.

 

Extra voordeel:

 

Extra voordelen:

Snelheid:

Geen onnodige verplaatsing van uw collega’s wanneer dit niet nodig is:

Uitsluitend bijeenkomsten wanneer dit extra toegevoegde waarde heeft: